Shudhu Tumi

Song Title : Shudhu Tumi ( শুধু তুমি ) Singer : Minar Rahman Lyric : Sajeeb Shahriar Tune : Rezwan Sheikh Music : Rezwan Sheikh Label : Suranjoli Video : Musical Film Cast : Jahid Hasan Pappu & Samanta Shimu Edit : S.M. Tushar Color : S.M. Tushar D.O.P : Joy Abraham Script : Afran Nasim Asst. Director : Alfaj Shahajan Director : Atif Aslam Bablu